7. Pakiety ubezpieczeń Ergo Hestia

Project Media

7. Pakiety ubezpieczeń Ergo Hestia

Project Description

Pakiety ubezpieczeń – Najkorzystniejsza oferta zakupu ubezpieczenia

Pakiety ubezpieczeń gwarantują:

 • pełny zakres ochrony – znajdziesz wszystkie ważne ubezpieczenia
 • oszczędność – zapłacisz mniej, dzięki połączeniu kilku polis w jednym zestawie
 • wygoda zakupu – ubezpieczysz wiele rzeczy w jednym miejscu
 • Ergo 7. Sztuka wyboru Dopasuj ubezpieczenie do Twojego stylu

Ergo 7 to innowacyjne ubezpieczenie, którego zakres możesz łatwo i szybko dostosować do swoich potrzeb. Do wyboru aż 19 różnych wariantów ochrony.

 • Hestia 1 – Najprostszy pakiet ubezpieczeń

Prosty pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz dom lub mieszkanie, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

Z oferty ubezpieczeń Hestia 1 mogą korzystać ludzie w każdym wieku. Hestia 1 przeznaczona jest dla osób, którym zależy na szybkim i wygodnym zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie, a także na ochronie majątku.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

 • Hestia 7 – Najbardziej rodzinne ubezpieczenie

Hestia 7 to pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. Z oferty ubezpieczeń Hestia 7 mogą korzystać ludzie w każdym wieku. Samochód – Hestia 7 przeznaczona jest dla osób, którym zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie, a także na ochronie majątku.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Ergo 7

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych

Opcje do wyboru:

 • Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych – podstawowy zakres wymagany przez banki
 • Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych – wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi
 • Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych – pełen zakres wraz z ogrodem
Dom lub mieszkanie od kradzieży

Opcje do wyboru:

 • Dom lub mieszkanie od kradzieży – elementy wykończenia, budynki gospodarcze
 • Dom lub mieszkanie od kradzieży – wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi
 • Dom lub mieszkanie od kradzieży – pełen zakres wraz z ogrodem
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Opcje do wyboru:

 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 200.000 zł
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 500.000 zł
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 2.000.000 zł
NNW

Opcje do wyboru:

 • NNW w zakresie podstawowym – zgon i trwałe uszczerbki
 • NNW – zgon, trwałe uszczerbki, koszty leczenia, zawał, udar
 • NNW – wszystkie świadczenia, w tym nowotwory i niezdolność do pracy
Autocasco

Opcje do wyboru:

 • Autocasco od całkowitej utraty pojazdu
 • Autocasco od drobnych uszkodzeń pojazdu
 • Pełne Autocasco
NNW kierowcy i pasażerów

Opcje do wyboru:

 • NNW kierowcy i pasażerów do 5.000 zł
 • NNW kierowcy i pasażerów do 15.000 zł
 • NNW kierowcy i pasażerów do 60.000 zł
OC

Odpowiedzialność cywilna wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów w ruchu drogowym – ubezpieczenie obowiązkowe

Hestia 1

Najprostszy pakiet ubezpieczeń, w którym ubezpieczysz:
 • dom lub mieszkanie,
 • samochód (OC, AC, NNW),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).
W skład pakietu Hestia 1 wchodzą:
 • ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC),
 • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC – autocasco),
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy drogowej – HESTIA CAR ASSISTANCE.

Hestia 7

Hestia 7 - wszechstronne ubezpieczenie:
 • domu lub mieszkania,
 • obiektów małej architektury (m. in. ogrodzeń, altan, tarasów, basenów),
 • oszkleń (m. in. szyb okiennych i drzwiowych, luster, witraży),
 • mienia ruchomego (m. in. urządzeń i przedmiotów użytku domowego, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego i turystycznego),
 • podręcznego mienia ruchomego (m. in. toreb, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych),
 • dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich,
 • samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów ochrony prawnej (m. in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, kosztów opłat sądowych i administracyjnych).
Kompleksowy pakiet USŁUG ASSISTANCE, dzięki któremu:
 • otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (MEDICAL ASSISTANCE),
 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (HOME ASSISTANCE),
 • otrzymasz pomoc w przypadku zniszczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania (SOS ASSISTANCE)