1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Project Media

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Project Description

Jesteś kierowcą? Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom.

Ubezpieczenia, w ramach których można ubezpieczyć samochód:

 • AC
 • OC
 • NNW kierowcy i pasażera
 • Szyby samochodowe
 • Car Assistance

Pakiety, w ramach których można ubezpieczyć samochód:

Auto-Casco

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance. Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku. OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia.

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Szyby samochodowe

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC. Wysoka suma ubezpieczenia – 5.000 zł. Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego. W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Car Assistance

Centrum Alarmowe 801 107 107

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia
– Standard, Premium lub Prestiż.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Ryzyka, od których można się ubezpieczyć: