5. Ubezpieczenia zdrowotne i życiowe

Project Media

5. Ubezpieczenia zdrowotne i życiowe

Project Description

 

Wiesz, że wypadek może się zdarzyć każdemu. Chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Ubezpieczenia, w ramach których można ubezpieczyć swoje zdrowie i życie:

 • Altima
 • Aspira
 • NNW
 • Femina
 • Forteo
 • OC w życiu prywatnym
 • Ochrona prawna
 • Medical Assistance

Pakiety, w ramach których można ubezpieczyć swoje zdrowie i życie:

Altima

Altima jest krótkoterminowym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Już przy rocznej składce w wysokości 120 zł kwota świadczenia z ubezpieczenia sięga 101 tys. zł. Zawarcie umowy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń o stanie zdrowia.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

Aspira

Aspira to optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. Dzięki gwarancji uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego, pozwala na zachowanie stabilności finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 • zakres pełny – ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
 • zakres ograniczony – ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych, określonych w umowie ubezpieczenia, czynności.

Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Femina

Ubezpieczenie Femina stworzone zostało specjalnie dla kobiet. Obejmuje ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także przed rakiem piersi. Femina zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Forteo

Forteo to nowoczesne ubezpieczenie dla ludzi aktywnych. Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zakres oferty dopasowujemy do potrzeb Klienta. Umowa ubezpieczenia, zawierana na wysokie sumy, gwarantuje wysokie świadczenia finansowe.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient wyrządził szkodę. Zakres ubezpieczenia obejmuje również pokrycie kosztów ochrony prawnej. Klient może wybrać jeden z dwóch wariantów ochrony ubezpieczeniowej.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Ochrona prawna

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej gwarantuje zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne itp.

Troszczysz się o swoje bezpieczeństwo, więc chcesz zapewnić sobie również odpowiednia ochronę prawną? Oferowane przez nas ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów ochrony prawnej (m.in. opłat sądowych i administracyjnych, pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców).

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Medical Assistance

Centrum Alarmowe 801 107 107

Kontakt z nami jest niezwykle prosty! 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy, czekamy na Twój telefon. Niezwłocznie po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.

Usługi w ramach Assistance realizowane są w ciągu czterech godzin od zgłoszenia. W wielu sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Assistance możesz liczyć na profesjonalną pomoc.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)

Ryzyka, od których można się ubezpieczyć: